Първо класиране на 1. клас

Първо класиране на приетите ученици в първи клас.

Уважаеми родители, в срок до 10.06.2022 г. представете в училището удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал