Световен ден на водата

Световен дена на водата 22.03.2023 г. бе отбелязан в 1 б клас с тематично филмче, беседа и изработка на пано от пластмасови капачки от първолаците на ОУ „Стефан Караджа“.  Учениците се запознаха с това, защо е важно да бъдем отговорни и да опазваме природата на  Земята всеки ден – да рециклираме своите отпадъци, да не хабим напразно чистата питейна вода, да живеем в хармония със заобикалящата ни флора и фауна. Тематичното отбелязване на Световен ден на водата, продължи с изработка на цветни пана от пластмасови и метални капачки, които бяха събрани от децата и техните семейства. Капачките, които не бяха използвани в проекта „Рециклирам с изкуство“ бяха оставени в сърцето на „Капачки за бъдеще“, което се намира във входа на училище. 
Ръководил: Р. Костадинова със съдействието на стажант-учител И. Гроздева