Седмица на програмирането

Иновативно Основно училище „Стефан Караджа“ проведе две събития в Седмицата на програмиране 5 – 24 октомври.

21

Второкласниците чрез игрови техники повишиха уменията си за ориентиране в пространството. Върху работни листи, да определят на посоката при очертан път; да нарисуват в мрежа пътя на един обект до друг, който е указан със стрелки; да възпроизведат по обратен път срелките като имат пред себе си вече начертания път; да определят позицията на фигурка/картинка/ в мрежа като имат съответните координати – ред и колона.   

Ученици от 3 клас се запознаха с програмируемата играчка E.a.R.L. Разделени на отбори изиграха няколко образователни игри: Познавате ли приказките, Превозни средства, Хранителна верига, Намери отговор с числото 6, за да излезеш от лабиринта. С помощта  дидактическия инструмент (роботите), учениците се започнат изключително важното изучаване на програмирането. Менторите (ученици от 7а клас) помагаха на отборите да се справят с предизвитателството.