Стем занятие 7. клас

Първо СТЕМ занятие за седмокласниците се проведе в края на месец октомври на тема “Електрическа вертига”. В продължение на два учебни часа учениците провериха своите знания и умения в четири предметни области: Физика, технологии и предприемачество, математика и  информационни технологии. 

На работните маси за всеки екип имаше подготвени материали: работни листи, конструктор и дигитални устройства.

 

7_1

Идеята – ход на занятието:

  – Понятие за електричен ток. Коя е физичната величина за количествено електричния ток. Коя е формулата за пресмята електричния ток. Проводници и изолатори. Видове електрически вериги.

– Конструиране на електрическа верига по изображения.

 – Интерактивно игра на LearningApps – свързване по двойки символите с техните елементите обозначени в електрическите схеми.

 – Работа с приложението Diagrams.net за изчертавне на електрическа схема по зададени елементи.

 – Решаване на практическа задача по физика.

 – Създаване на постер чрез таблица в Документи по темата:

  • Физици и техни постижения
  • Преобразуване на енергия
  • Възобновяеми и невъзобновяеми източници
  • Безопасна работа с електричество у дома
  • Безопасна работа с електричество навън

– Кариерно ориентиране с професиите свързани в областта на електричеството. 

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Мария Георгиева, Албена Деведжиева и Дариела Божилова. 

Гости на СТЕМ знаятието: г-жа А. Панчева. А. Денева и Д. Найденова.