СТЕМ урок-5_ 7. клас

На 28.02.2023 година в седми клас се проведе поредния STEM урок на тема „Плоско огледало“. Урокът обединява няколко учебни предмети: физика и астрономия, математика и изобразително изкуство. Описание на дейността: Учениците бяха разделени на екипи, като за всеки от тях имаше подготвени материали, работни листи за реализиране на задачите от урока и изпълнение на опитни постановки. Урокът имаше практическа насоченост, като се използваха максимално житейският опит на учениците. Под формата на беседа учениците усвоиха знания по темата, чрез анализ на конкретни примери и формулирани задачи. Научиха се да построяват и характеризират образ на предмет от плоско огледало. Практическа дейност по екипи: Учениците проведоха експерименти за получаване на образ от плоско огледало, като използваха осигурените им материали – плоско огледало, свещи, поставки, линия и кибрит. Наблюдаваха недействителен, обърнат, равен по големина на предмета образ /Защо надписът „Линейка“ върху колите на бърза помощ е обърнат огледално?/. Изработиха по указания и инструкции /Из „Приказки за физиката“/ перископи от кутии за сок и плоски огледала, използвайки линия, молив и ножица. Извършиха наблюдение от прикритие. Заключение:Целите на STEM урока бяха постигнати с активно участие на учениците. 

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Албена Деведжиева, Дариела Божилова и Марияна Стефанова Гости на STEM знаятието: Ася Денева