СТЕМ урок – 5 клас

Еднородни и нееднородни смеси“- 5 клас

В първото СТЕМ занятие за петокласниците направиха няколко опита, като смесваха различни продукти и с наблюдение определяха вида на смесите и градивните частици. 

Урокът обединява  няколко предметни области: информационни технологии, човек и природа и изобразително изкуство. На работните маси за всеки екип имаше подготвени необходимите  материали за урока.

Описание на дейността

Стъпка 1

Учениците бяха разделени на четири екипа и всеки от тях получи табла с хранителни продукти в течно и твърдо състояние, работни листи, робот Photon и таблет.

Стъпка 2

Учениците си припомниха за градивните частици: 

Кои са градивните частици на веществата? Как са разположени градивните частици в твърдите тела, течностите и газовете? Какво е движението на градивните частици в тях? 

Практическа дейност по екипи: 

Стъпка 3

Петокласниците направиха няколко последователни опита, като смесваха:

  1. вода и боя
  2. вода и овесени ядки
  3. леща, боб и ориз
  4. бяло и царевично брашно

Разбъркваха и наблюдаваха как се смесват продуктите,  като се обосновават  дали е  еднородна и нееднородна сместа на градичните частици.

Стъпка 4

С видео клипа за “Еднородни и нееднородни смеси” учениците затвърдиха своите знания, научиха за молекулния строеж на градивните частици във видовете смеси: газообразни, течни и твърди.

Стъпка 5

Чрез образователната игра ”Групиране” създадена на платформата Learning Apps учениците провериха и затвърдиха своите знания.

Стъпка 6

Учениците подредиха своето работно поле с различни изображения на смеси за следващата мисия. Нарисуваха на листчета  молекулния строеж на еднородна и нееднородна смес към всяко изображение.

Стъпка 7

Предизвикателство с Мисия “СМЕСИ” и робота Photon управляван от учениците чрез блоково програмиране на Scratch.

  • Когато робота стигне до поле с изображение на еднородни смеси: да промени цвета на очите и ушите с цвят ЗЕЛЕН да използва емоция УРА да се завърти на 360⁰.
  • Когато робота стигне до поле с изображение на нееднородни смеси: да промени цвета на очите и ушите с цвят СИН да използва емоция НЕСЪГЛАСИЕ да се завърти наляво 60⁰ да се завърти надясно 120⁰ да се завърти наляво 60⁰

 

Заключение

Дейността приключва след като учениците демонстрираха завършените мисии с робота.

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Мария Георгиева и Дечка Найденова. 

Гости на СТЕМ знаятието: г-жа А. Панчева и Дариела Божилова