СТЕМ урок 7.клас

Данни и диаграми

В СТЕМ занятието  учениците  използваха занния по предметите информационните технологиите, математика и география. Предоставените данни в различни области, седнокласниците представиха с диаграми. Визуализацията помага при разчитането и интерпретацията на данни.  На работните маси за всеки екип имаше подготвени материали: работни листи и дигитални устройства.

Описание на дейността

Стъпка 1

Учениците бяха разделени на по екипи чрез теглене на жребии.

Стъпка 2

В начлото на занятието учениците си припомниха:

  • Кои са стъпките при създаване на диаграма?
  • Кои са основните типове диаграми и какво е тяхното предназначение?
  • Кои са задължителните елементите на диаграма?
  • Как се задава стил на диаграма.

Практическа дейност по екипи: 

Стъпка 3

Предизвикателство към екипите:

„Райна е стажантка в телевизията. Има  задача  да подготви необходимия материал след проучване за новинарски емисии.  Да създаде презентация за представяне по следните теми:“

ЕМИСИИ ТВ

С приложението Google Table учениците въведоха данните от работните листи. За решаването на различни проблеми се използват различни видове диаграми – колонна (хистограма), кръгова, линейна, радарна, точкова и други.

Стъпка 4

Всеки екип създаде презентация за своята новинарската емисия, като спазваха изискаванията:  добавяне на тема в презентацията, заглавие на всеки слайд, вмъкване на диаграмите от Google Table и анимиране.

Заключение

Дейността приключва след като учениците представиха своите презентации.

 

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Мария Георгиева, Дариела Божилова и Светослав Георгиев.