СТЕМ урок – 7. клас

 

“Симетрични снежинки”  – 7. клас

В продължение на два учебни часа учениците използваха своята сръчност, въображение, знания и творчески умения в обединяването на няколко предметни области: информационни технологии, технологии и предприемачество, математика и изобразително изкуство. На работните маси за всеки екип имаше подготвени материали: работни листи, подръчни материали и дигитални устройства.

Описание на дейността

Стъпка 1

Беше изнесена 10-минутна презентация за “Симетрични снежинки” – седмокласниците се запознаха с научна информация за снежинката: Какво е снежинка? Как се образува. Колко разклонения има снежинката в природата?

Как се създават дизайнерски снежинки?  и други любопитни факти.

Стъпка 2

Учениците бяха разделени на пет екипа и всеки от тях получи работни листи и материали за създаване на снежинки от различни материали.

rab. listi

Практическа дейност по екипи: 

Стъпка 3

С графична програма Sketchpad учениците използваха инструмента Brush Mirror (огледална четка) за рисуване на симетрична снежинка от 6 и 12 разклонения.

Стъпка 4

С подръчните материали учениците направиха снежинки от хартия, плюшена тел, клечки с тампони, дървени пръчици и филц.

Стъпка 4

С подръчните материали учениците направиха снежинки от хартия, плюшена тел, клечки с тампони, дървени пръчици и филц.

Заключение

Дейността приключва след като учениците представят своите изработени снежинки.

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Мария Георгиева и Дариела Божилова. 

Гост на СТЕМ знаятието: г-жа А. Панчева