СТЕМ 2_урок – 5 клас

Пътешествие по света„- 5 клас

В поредното СТЕМ занятие за петокласниците пътешестваха   по света чрез географски координати с робота Codey Rocky. Намериха географското положение на обектите и природната зона в която се намират. Представиха природната си зона с интересна картичка.

Урокът обединява  няколко предметни области: география и икономика, информационни технологии, изобразително изкуство и музика. На работните маси за всеки екип имаше подготвени необходимите  материали за урока.

Описание на дейността:

Стъпка 1

Учениците бяха разделени на четири екипа и всеки от тях получи работни листи, робот Codey Rocky и таблет.

Стъпка 2

Петокласниците получиха информация за отплавалия военен научно-изследователски кораб “Св. Св. Кирил и Методий”. Проследиха неговото местоположение в реално време с приложението maritime.bg.

Учениците си припомниха за географските координати.

Практическа дейност по екипи: 

Стъпка 3

Всеки екип се  придвижи от точка до точка програмирайки робота с дадените му координати. На дисплея на робота с визуално-блоково програмиране  визуализираха  климата, максимална и минимална температура на природната зона. 

Стъпка 4

Прослушаха музикални произведения характерни за дадената природна зона.

Стъпка 5

Всеки екип представи своята  природната зона, като създаде интересна картичка. Използваха ресурси от работни листи, творчество и креативно мислене за подреждане на елементите върху листа.

Заключение

Дейността приключва след като учениците предадоха завършените картички за природната зона на екипа.

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Анжела Панчева, Мария Георгиева и Ася Денева. 

Гости на СТЕМ знаятието: Св. Георгиев, Р. Сутрева, Р. Иванова, Д. Василева, Р. Костадинова, М. Станева, Д. Найденова, М. Иванова