СТЕМ 2_урок – 6 клас

Пречистване на водата„- 6 клас

В СТЕМ урок на тема “Пречистване на водата”  в продължение на два учебни часа учениците провериха своите знания и умения в три предметни области: Човекът и природата, информационни технологии и изобразително изкуство. На работните маси за всеки екип имаше подготвени материали: работни листи, чашки с активен въглен, пясък, дървени въглища, мозайка, камъчета и т. н., дигитални устройства и Lego конструктор.

Описание на дейността

Стъпка 1

 Учениците бяха разделени на пет екипа на случаен принцип с изтегляне на номер на екипа в който ще работят.

Стъпка 2

Чрез дигитален тест на приложението WordWall учениците посочиха основните замърсителите на водата. 

Стъпка 3

Дискутираха различните начините за пречистване на питейната водата. Учениците използваха свойте теоретични познания за практическите опити с пречистването на  замърсена вода:

  • с активен въглен 
  • естествено пречистван6

Стъпка 4

Изгледаха видео за най-голямата пречиствателна станция за питейна вода в Кубратово близо до София.

Всеки екип конструира различно съоръжение от пречиствателната станция. Обединиха всички съоръжения в една пречиствателна станция.

Стъпка 5

Всеки екип създаде рекламен флаер с платформата  Canva на една от темите: 

  • Пестене на вод, 
  • Намаляване замърсяване на водата, 
  • Пазете водата

Учениците гледаха рекламен видеоклип за водата.

Заключение

Представяне на различни професии за създаване, обслужване, изследване на питейната и чиста вода.

Всеки екип представи своя рекламен плакат и звършена пречиствателна станция от всички съоръжения в екипите. 

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Дечка Найденова и Мария Георгиева.

Гост на СТЕМ знаятието: г-жа А. Панчева, Д. Гавраилова, Д. Василева, Д. Димитров