Тържество на цифрите

Как е хубаво при нас, тука в I клас! Песни весели ще пеем, че задружно ний живеем! Радост пълни ни душата и сияят ни лицата. Стаята ни украсена, за тържество е подредена!

Ръководители: А. Игнатова и М. Иванова