Учител се обучава в ЦЕРН

Учител от ОУ „Стефан Караджа“  е единственият участник от област Добрич тази година, преминал обучение по националната учителска програма в ЦЕРН(Европейския център за ядрени изследвания) в Женева, Швейцария от 18 до 26 септември 2022 г.

 Мария Георгиева е класирана в групата от 30-те учители, взели участие в квалификационен курс в ЦЕРН по Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“.

 Участниците в програмата са били подбрани след конкурс на МОН. Учителите бяха селектирани според тяхната професионална квалификация, участие в училищни, общински, регионални, национални и международни проекти/програми, участие на техни ученици в национални състезания, конкурси и олимпиади, участие в научно- практически разработки.

 Обучението беше с продължителност пет работни дни и включваше лекции на български учени работещи в ЦЕРН, посещения на лаборатории като фабриката за антиматерия Antimatter Factory, AMS – контролния център на международната космическа станция, детектора ATLAS, CMS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите детектори за регистриране на елементарни частици и този с най-голямо българско участие в LHS (големия адронен колайдер). Участниците имат възможност да правят опити във високотехнологичната лаборатория S’Cool Lab и да наблюдават алфа- и бета- частици и следите, които те оставят. Най-интересен за информатиците е CERN Data Centre – сърцето на цялата научна, административна и компютърна инфраструктура на ЦЕРН – мястото, където се съхранява огромният обем от информация, събирана при провеждане на експериментите. Тук са разположени и изложбени зали, показващи историята на компютърната техника с експонати и информационни табла.

 Програмата дава възможност на учителите да се докоснат до най-новите технологии в световния научен център CERN, да научат от първо лице за приложението на откритията на ЦЕРН в медицината и да се запознаят с новите ГРИД технологии за управление и анализ на медицински данни, медицинска диагностика и терапия за локализиране и изследване на някои видове рак, с което ги прави посланици на ЦЕРН.