Фестивал на занаятите и изкуствата

Първи фестивал на занаятите и изкуствата в архитектурно-етнографски комплекс „Стария Добрич“.

      В занимания по интереси , учениците от Втори „а“ клас на ОУ“Стефан Караджа“, разгледаха богата палитра от изделия на над 40 майстори от областта и от съседните Варна, Шумен и Търговище. Те ни представиха прекрасни неща от желязо, дърво, текстил, стъкло, кожа, както и сувенири, плетива, накити. Учениците видяха
тип номадски стан, с така наречените „корички“, в които тъкачката вдява нишките, за да изтъче пъстри колани.

Видяното от учениците ще ги подготви за първият им STEM урок в училище на тема
„Пъстра черга“. Наблюдавахме и ученици от СУ „Св. Климент Охридски“, част от които на малки вертикални станове тъкаха шевици, а други рисуваха с текстилни бои върху коприна. 

Тръгнахме си възхитени от красотата и изяществото на занаятчийскитеизделия.