Финасова грамотност

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по Финансова грамотност, проведена на 19.02.2022 г.
 
резултати ФГ