Честит 3 март!

Организатори: г-жа Р. Сутрева, учител по Български език и литература и г-н Св. Георгиев, учител по История и цивилизация 

 Организатор: г-н Св. Георгиев, учител по История и цивилизация

 Организатор: г-жа Наталия Енчева

 Организатор: г-жа Марияна Станева