CodeWeek 2023

Европейската седмица на програмиране в иновативно основно училище “Стефан Караджа” бяха проведени две събития в областта на програмирането с роботи по забавен и развлекателен начин в STEM центъра.

На 16 октомври участниците от отбор SmartRobo (ученици от VII клас)  разказваха пред петокласниците за подготовката и пеживяните и вълнуващи емоции на отбора по време на участието им на Националното състезание по “Роботика за България” в София и на  Международното състезание FLL(FIRST LEGO Lеаgue ) проведено в Пловдив.

Представиха полето, станциите изработени от Lego конструктор, роботът и различните представките необходими за извършване на поставените мисии. Демонстрираха част от мисии и предизвикаха учениците от V клас, да се отита да повторят или поменят кода по техен начин.

На 17 октомври се проведе интересен урок по роботика с участието на първи и втори клас. В този урок разговаряхме за емоциите – как да ги познаваме и  изразяваме. След това учениците от II клас имаха възможност да преминат през няколко предизвикателства – създаване на  алгоритъм  в платформа с различна трудност и съвместно с I клас дистанционно да упрвляват робот, който  да визуализира емоционални състояния. 

Учим чрез развиване на креативност и творческо мислене. 

 

Роботиката е подходящ и много интересен за учениците начин да научат програмиране, да опознаят съвременните технологии и да се докоснат до различни науки!

Благодарим на всички ученици за активното участие и за усмивките, които споделихме заедно!

Ръководители: М. Георгиева и Р. Костадинова