Eко проект в ОУ „Стефан Караджа“

основно училище

Иновативното ОУ „Стефан Караджа“ в Добрич спечели проект по Националната кампания „Чиста околна среда-2021 г“ „Обичам природата и аз участвам“ на Министерството на околната среда и водите, съобщи за Про Нюз Добрич директорът Анжела Панчева. Тя разказа, че училището разполага със зелена част в двора, която ще бъде обновена, обогатена и превърната в приятен кът за обучение и почивка  на открито.

Учениците в ОУ „Стефан Караджа” са на целодневно обучение и престоят им в училище е от 8 до 17 часа. За да бъдат пълноценни, всяка свободна минута е необходимо да бъдат сред природата, каза Панчева. По проекта ръководството на училището ще се опита да хармонизира връзката природа- училище-деца, като елемент от глобалната тема „Човекът – част от природата“. Заниманията на открито ще засилят връзката между учениците и средата и ще подобряват физическото здраве на подрастващите.

Идеята на проекта е да се обоцоби зона за провеждане на уроци на открито и място за отдих.

„Модерното образование ще се осъществява в екологична образователна среда. Проектът  ще даде възможност да се подобрят условията на  училищната среда за пълноценно осъществяване на еко политиката  на училището”, посочи директорът. Във връзка с използване на нови интерактивни методи на преподаване и навлизане на проектно-базираното обучение часовете ще бъдат разнообразени, като учениците бъдат изведени от традиционната класна стая. „Нашата идея е да представяме науката в цялостност, да изведем причинно-следствени и междупредметни връзки,  да направим часовете по-забавни и нагледни. Тази идея би намерила реализация в създаването на класна стая на открито – място за придобиване на нови знания, творчество, обсъждане на идеи, опознаване на природата и околния свят, разпространяване и популяризиране на решения за подобряване на еко равновесието и устойчивото развитие”, обясни Панчева.

За целта ще бъде създаден кът на открито, включващ беседка с подходящи пейки, маси и настилка. Предвижда се и място за практически дейности и наблюдения,  градинарство. Ще бъде отделена определена част от двора на всеки клас, която ще бъде засадена с цветя и храсти, поддържана от учениците, които ще имат дългосрочни задължения през целия период на обучението си в училище.