G Suite за образование

G Suite

Уважаеми учители, ученици и родители,

 в Основно училище “Стефан Караджа” се внедрява електронна платформа G Suite за образование, профилите са начинът по който всички в училище ще си сътрудничим в една съвременна среда за пълноценно общуване и учение.

Платформата на Google представя множество сценарии за създаване и споделяне на ресури, работа в екип, използване на най-новите приложения (Expeditions, Earth, Sites, Cardboard, Classroom и т.н.).

Чрез нея заедно ще се подготвим по-добе за съвременните предизвикателства. Екипът на ОУ „Стефан Караджа“ обедини усилията да внедри образователната платформата G Suite for education, която е световна и съвременна.

ПРИЛОЖЕНИЯТА С КОИТО ЩЕ РАЗПОЛАГАТЕ, СА САМО ЗА УЧЕБНИ ЦЕЛИ И ЗАСЕГА СА ЗАКЛЮЧЕНИ ЗА СВЕТА ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ.

Екипът по внедряване на G Suite на ОУ “Стефан Караджа”