STEAM урок „Разнообразие и развитие“ – 3а клас

Темата на урока беше „ Разнообразие и развитие“. Учениците преминаха през няколко кръга на учебните дисциплини – литература, математика, ФВС, КМ. Разделени на 4 екипа работиха в три кръга. След всеки кръг децата участваха и в спортни игри. В първи кръг „Поуките на Хитър Петър-актуални и днес“ разказваха как Хитър Петър се справя с опонентите си и какъв урок ѝм дава. Подреждаха пъзел на  картина от своята приказка. Рисуваха  Хитър Петър, след което той оживяваше чрез програма на изкуствен интелект . Във втори кръг решаваха „Задачите на Хитър Петър“. Запознаха се и с учебника по математика, създаден от Христо Ботев през 1873 г., който съдържа исторически задачи и решиха няколко от него. В трети кръг програмираха роботи  по „ Маршрута на Хитър Петър до къщата на Настрадин Ходжа“. Урокът завърши с прекрасна песен за нашият герой.

Ръководители: Т. Коева, М. Желев, М. Георгиева и Й. Георгиева