STEM урок на тема „Кола, задвижвана от въздуха“

На 20.04.2022 г. се проведе STEM урок на тема „Кола, задвижвана от въздуха“. В седмицата на Международния ден на Земята, учениците от 2 „а“ клас, с ръководител Магдалена Иванова, направиха проект за автомобил, който не замърсява околната среда. STEM урокът включи знания от Околен свят – „Приятели на природата“, „Обичам и пазя природата“, Математика – „Измерване“. Учениците бяха разделени на екипи. Задачите бяха разделени поравно. Етапите, през които премина часа са следните: – задаване на въпроси; – наблюдение; – прогнозиране; – проучване и експериментиране; – анализиране; – презентиране; Всички ученици работиха в атмосфера на сътрудничество и разбирателство. Чрез STEM уроците се прави връзка между реалността и изучаваното в училище, както и между отделните предмети.