STEM урок – 6. клас

Рисувам и пътувам по координати

   Шестокласниците участваха в своя първи СТЕМ урок на тема “Рисувам и пътувам по координати”. В продължение на два учебни часа учениците провериха своите знания и умения в четири предметни области: Математика, компютърно моделиране, география и изобразително изкуство. На работните маси за всеки екип имаше подготвени материали: работни листи и дигитални устройства.

 Описание на дейността

Стъпка 1

Учениците бяха разделени на пет екипа на случаен принцип с изтегляне на номер на екипа в който ще работят. 

Стъпка 2

С презентация се представи историята, възникването и развитието на Декартова координатната система. Интересни факти и приложението в ежедневието.

Стъпка 3

В работен лист №1 учениците записаха координатите на точките на две фигури  разположени в четирите квадранта.

Стъпка 4    

Всеки екип  с Работен лист №2 получава задача да  намерят и свържете в посочената последователност точките по координати с програмата Sketchpad.  Да оцветят полученото изображение и изпратят в класната стая.

рл1

Стъпка 5

Използваха знанията си по география и компютърно моделиране за своето пътешествие по координати. В програма Scratch техният Гит обяснява и отбелязва с молив пътуването си по политическа карта от коя точка тръгва, през коя точка минава и къде пристига чрез блоково програмиране.

Стъпка 6

Учениците гледаха видео клип за GPS навигацията разработена да осигурява контрол и проследяване в реално време. 

Заключение

Представяне на различни професии използващи координатна система в своята дейност.

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Мария Георгиева, Дариела Божилова и Светослав Георгиев. 

Гост на СТЕМ знаятието: г-н Димитров.