STEM урок – 7. клас

Създайте си извънземно

 

В STEM урока седмокласниците представиха своите идеи за създаване на извънземна форма на живот, пригодена за оцеляване в извънземни условия.

Търсенето на извънземен живот е безспорно една от най-атрактивните теми в областта на науката, особено за децата. 

В продължение на два учебни часа учениците използваха своето въображение, знания и творчески умения в обединяването на няколко предметни области: Физика, хилия, биология, информационни технологии, технологии и предприемачество и изобразително изкуство. На работните маси за всеки екип имаше подготвени материали: работни листи Lego конструктори и дигитални устройства.

Описание на дейността

Стъпка 1

Беше изнесена 10-минутна презентация на планетата Земята – условията на околната среда в Слънчевата система.

Стъпка 2

Учениците бяха разделени на пет екипа и всеки от тях получи справочна информация за едан от планетите Меркурий, Венера, Марс и спътниците Луна и Европа на Юпитер.

Практическа дейност по екипи: 

Стъпка 3

Учениците рисуваха модел по избор на извънземно с графична програма Sketchpad на базата на фактите за околната среда, предоставени в листа за извънземен свят.

Стъпка 4

Конструираха 3D модели на извънземно и част от света около него с конструктор Lego:

  1. среда на живот – въздух, храна, хралупа, гнездо, пещера, постройка и др.;
  2. комуникацията между индивидите на планетата; 
  3. превозно средство за придвижване, гравитация.

Стъпка 5

Всеки екип създаде презентация в която представиха извънземното си и неговите характеристики за оцеляване в съответната среда. Учениците използваха готов шаблон по темата, спазваха правилата за създаване на презентация в приложението Презентации на Google Workspace.

Заключение

Дейността приключва след като учениците представят своите извънземни в презентация.

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Мария Георгиева, Албена Деведжиева и Дечка Найденова. 

Гост на СТЕМ знаятието: г-жа А. Панчева.