STEAM урок „Мартенско пътешествие“ – 2. клас

stem ne

Учениците от 2 „а“ и 2 „б“ преминаха през няколко предизвикателства, а темата на урока, откриха сами в кръстословица. 
 Запознаха се с различни предания и легенди за пролетта и наименованието на месец март. 

Всеки от екипите направи описание по различни изображания,  които се превърнаха кратък разказ за един пролетен ден.
 Изчислиха настъпването на астрономическата пролет с матемитчески верижки.
 Учениците зададоха различни команди на Bg chat gpt, от които разбраха още любопитни факти за промените в природата през сезона пролет.
 Показаха, че умеят да разпознават и назовават месеците и сезоните на английски език в интерактивни игри.
 Програмираха роботи до крайна точка, която бе „писмо от природата“ с факти за мигриращите птици в България.
 Пресъздадоха пролетта с музикални инстументи и я превърнаха в нежно звънлива „Звукова пролетна картина“, пременени в цветни костюми, които изработиха заедно със своите родители.
Ръководители: Р. Костадинова, Ж. Миланова, Р. Иванова, Д. Василева и А. Денева