STREAM урок – Втори „а“ и „б“ клас

Ученици от втори клас участваха в открит STREAM урок на тема „Цветни радиовълни“. Ръководители на урока бяха Р. Костадинова, Ж. Миланова, Д. Василева и Р. Иванова.

STREAM урокът е международно прилаган модел за проектно-базирано обучение, чрез което учениците влизат в различни роли и научават факти и явления в хода на урока.

Втори „а“ и „б“ клас представиха своите проекти на тема „Радиостанция“ на територията на област Добрич, след което преминаха към екипна работа и  предизвикателство за редакция на текст, а всеки отбор имаше  водещ, който  излъчи предаването „Грамотен днес!“.

Учениците изчислиха и откриха, по коя радиостанция са излъчени предаванията им. 
Направиха междупредметна връзка на основата на емоционална интелигентност с предизвикателства „Емоции в цветовете и музиката“, след което дискутираха избраните от тях  цветове на английски език.

Във финалната част на урока, учениците управляваха робот, който може да интерпретира емоции.